Kredyt dla zadłużonej firmy

Czy firmowe kredyty bez BIK i KRD są bezpieczne?
Wielu przedsiębiorców ma problemy z negatywnymi wpisami w rejestrach Biura Informacji Kredytowej lub informacjami o zadłużeniach w KRD. Jeśli Twoja firma również naraziła się na opóźnienia w spłacie zaciągniętych zobowiązań,...
Czytaj więcej
FIN-HUB Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach (24-110), przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796588, o kapitale zakładowy 6.000 złotych, NIP 525-279-67-39, REGON 383969862.
Polityka prywatności
Copyright 2023 wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt strony i marketing: