Kredyt obrotowy dla firm

Jak działa i kiedy warto wziąć kredyt obrotowy dla firmy?
Pokrycie kosztów bieżącej działalności swojego przedsiębiorstwa często bywa problematyczne, szczególnie w sytuacjach, kiedy stale inwestujesz w rozwój technologiczny. Jeśli firmowy budżet momentami staje się niewystarczający do pokrycia bieżących wydatków, możesz...
Czytaj więcej
FIN-HUB Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach (24-110), przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796588, o kapitale zakładowy 6.000 złotych, NIP 525-279-67-39, REGON 383969862.
Polityka prywatności
Copyright 2023 wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt strony i marketing: