Spłata zaległości w ZUS i US

Jak spłacić zaległości w ZUS i US?
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej zawsze jest sporym wyzwaniem. Jako przedsiębiorca musisz dbać nie tylko o wiele formalności, ale także firmowe finanse. Chodzi nie tylko o bieżące koszty działalności gospodarczej, ale...
Czytaj więcej
FIN-HUB Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach (24-110), przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796588, o kapitale zakładowy 6.000 złotych, NIP 525-279-67-39, REGON 383969862.
Polityka prywatności
Copyright 2023 wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt strony i marketing: