Jak wykorzystać kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorstwa?

W dzisiejszych czasach praktycznie każdy przedsiębiorca prędzej czy później planuje inwestycję w rozwój swojej działalności. Rozszerzanie oferty lub ekspansja na rynku wymaga przede wszystkim sporych nakładów finansowych, szczególnie jeśli Twoja działalność jest związana z branżą przemysłową, handlową albo produkcyjną. Jak zatem pokryć wysokie wydatki związane z rozwojem przedsiębiorstwa? Jest kilka opcji, a najkorzystniejsza to firmowy kredyt inwestycyjny. Dowiedz się, jak otrzymać kredyt na rozwój działalności gospodarczej i jak wybrać korzystne warunki oferty bankowej.

Czym jest kredyt inwestycyjny dla firm?

Kredyt inwestycyjny to produkt bankowy stworzony z myślą głównie o przedsiębiorcach, którzy planują rozrost swojej działalności i inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Taka forma wsparcia finansowego jest skierowana do przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w rozwój, ale nie mają odpowiednio wysokich środków na start.

O kredyt inwestycyjny możesz ubiegać się nawet od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej. Wystarczy, że opracujesz szczegółowy i rzetelny biznesplan, a bank chętnie udzieli Ci finansowania na planowane przedsięwzięcia.

Zgodnie z Ustawą Prawo bankowe taka forma wsparcia finansowego jest udzielana na konkretne cele, które zostaną wskazane w złożonym wniosku kredytowym. To oznacza, że zaciągając kredyt inwestycyjny dla firm, musisz wcześniej wiedzieć, co tak naprawdę chcesz sfinansować i w jakim celu.

Kto może ubiegać się o kredyt inwestycyjny?

Wniosek o kredyt inwestycyjny możesz złożyć nawet od pierwszego dnia działalności, ale pamiętaj, że musisz też spełnić kilka formalnych wymogów. W przeciwnym razie nie otrzymasz finansowania na zrealizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w swoim przedsiębiorstwie.

Jeśli chcesz ubiegać się o kredyt na firmowe inwestycje, skompletuj takie dokumenty, jak:

  • informacje rejestrowe przedsiębiorstwa, czyli wypis z KRS, umowa spółki (opcjonalnie), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczych i nadanie numeru NIP,
  • dokumenty finansowe przedsiębiorstwa, czyli zeznania podatkowe, rachunek zysków i strat,
  • wyciągi z konta bankowego, umowy handlowe i wszystko to, co może być pomocne podczas weryfikacji wiarygodności Twojego przedsiębiorstwa.

Zawsze musisz dostarczyć do banku komplet wymaganych dokumentów wraz z prawidłowo uzupełnionym wnioskiem kredytowym. Bez tego nie będziesz w stanie starać się o kredyt na firmowe inwestycje.

Jakie są warunki otrzymania kredytu inwestycyjnego?

Każdy bank stosuje inne wymogi dotyczące przedsiębiorców zainteresowanych ofertą kredytów inwestycyjnych. Jeśli planujesz rozwój firmy i potrzebujesz wysokiej kwoty na pokrycie przyszłych kosztów, potrzebujesz nie tylko dokumentu tożsamości i pełnej dokumentacji finansowej swojego przedsiębiorstwa. Niezbędny warunek otrzymania kredytu inwestycyjnego to także stworzenie biznesplanu.

Można powiedzieć, że to najważniejsza pozycja z listy wymaganych dokumentów do kredytu inwestycyjnego w banku. Poprzez rzetelnie przygotowany biznesplan przekonujesz instytucję finansową do tego, aby udzieliła Ci kredytu inwestycyjnego – nawet jeśli masz działalność zaledwie od kilku dni.

Dodatkowo do każdego kredytu inwestycyjnego dla przedsiębiorców wymagany jest odpowiednio wysoki wkład własny. Najczęściej to kwota na poziomie 10-30% wartości planowanej inwestycji. To dodatkowe zabezpieczenie dla banku. Im wyższy wkład możesz wpłacić, tym wiarygodniejsza będzie Twoja firma w oczach analityków bankowych.

W jakim celu można wziąć kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorstwa?

Kredyty inwestycyjne są przyznawane firmom tylko w określonym celu. Nie możesz spożytkować otrzymanych środków w dowolnie wybrany sposób. Już na etapie wnioskowania musisz wskazać, na jaki cel w rozwoju przedsiębiorstwa potrzebujesz pieniędzy.

Zaciągając firmowy kredyt inwestycyjny, możesz pokryć koszty:

  • zakupu nieruchomości i gruntów,
  • budowy lub rozbudowy hali przemysłowych lub produkcyjnych,
  • zakupu licencji,
  • nabycia maszyn budowlanych, przemysłowych, linii produkcyjnej,
  • sprzętu komputerowego.

A zatem poprzez kredyt inwestycyjny można pokryć koszty wszystkich działań, które mają wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Co więcej, taka forma wsparcia finansowego jest też dostępna na wykup udziałów w firmie albo zakup papierów wartościowych, czyli po prostu działania wspierające rozrost działalności gospodarczej.

Jak wybrać najlepszą ofertę kredytu inwestycyjnego?

Zanim zdecydujesz się na konkretną ofertę kredytu inwestycyjnego, upewnij się, że proponowane warunki spłaty będą dla Ciebie atrakcyjne. Na etapie przeglądania dostępnych ofert zwróć uwagę na: RRSO, maksymalną dostępną kwotę finansowania, okres spłaty oraz prowizję kredytodawcy. Na podstawie tych parametrów łatwo ocenisz, czy koszt kredytu będzie akceptowalny i pozwoli Ci rozwinąć skrzydła w biznesie.

Może Cię również zainteresować

Zobacz wszystkie
FIN-HUB Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach (24-110), przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796588, o kapitale zakładowy 6.000 złotych, NIP 525-279-67-39, REGON 383969862.
Polityka prywatności
Copyright 2023 wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt strony i marketing: